Life Coaching

Life Coaching

Het is soms fijn om even een hand uitgereikt te krijgen als je vast loopt in jezelf, zonder oordeel of verwachting. Als levenservaring deskundige met ontwikkelde (eigen) wijsheid Knipoog! | Grappige gezichten, Smiley, Grappige plaatjes met de nodige veranderingsprosessen, transformaties en (zelf)studie’s kan ik jou helpen om weer verder te kunnen in het leven.

Ik help je graag met het geven van coaching gesprekken en massagebehandelingen bij het ontwikkelen van jou persoonlijke groei waardoor je sterker in jou eigen schoenen komt te staan door tijd en energie in jezelf te investeren..

Weten wie je ben en wat je wil. Je eigen mening vormen. Zelfstandig, in balans in harmonie door het leven gaan met een positief vooruitzicht. Met respect en liefde met jezelf om gaan. Een vervullend leven (weer) gaat ontwikkelen naar wie jij werkelijk bent om zo op een hoger bewustzijnsniveau uit te komen.